Tạo Hóa Đơn/ Đơn Hàng

1.Tạo Hóa Đơn/ Đơn Hàng

Bước 1: chọn khách hàng cần tạo hóa đơn để xem chi tiết để xem chi tiết, tiếp tục chọn
trên bảng thông tin chi tiết
Bước 2: Điền thông tin trên hóa đơn bao gồm 3 phần.
  • Xem toàn bộ
Ngày báo giá & Ngày hóa đơn: hệ thống để mặc định là ngày hiện hành.
Số báo giá : Số báo giá được lấy ra từ thông tin báo giá của khách hàng đang tạo hóa đơn.
Khi tích vào ô Có xuất hóa đơn đồng nghĩa với việc hóa đơn được xuất ra.
Tình trạng vận chuyển : Bao gồm Lên kế hoạch, đã giao hàng, Đã hủykhác
Tình trạng thanh toán: Bao gồm Lên kế hoạch, đã hoàn thành, Hủy và khác.
Hình thức tt: Là hình thức thanh toán bao gồm Tiền Mặt, Chuyển khoản, khác.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
  • Hóa đơn cho: Thông tin khách hàng nhận hóa đơn
Đối với khách hàng hệ thống mặc định lấy thông tin khách hàng khi bạn tìm kiếm khách hàng ban đầu để tạo hóa đơn.
Nhập địa chỉ cho khách hàng sau đó chọn tick vào ô sao chép địa chỉ bên trái nếu Địa chỉ giao hàng trùng với Địa chỉ(Địa chỉ của khách hàng).
  • Các Hạng Mục Sản Phẩm Đơn Hàng
Chọn
để nhập thông tin cho sản phẩm
Có thể tùy chọn thêm dòng sản phẩm hoặc thêm dòng dịch vụ
Sau đó tiếp tục nhập thêm thông tin cho sản phẩm.
Đối với mỗi nhóm sản phẩm sẽ được sum lại vào cột bên dưới, và có thể tạo ra nhiều nhóm sản phẩm bằng cách chọn Thêm dòng sản phẩm.
Nhập các thông tin cho sản phẩm như số lượng, phần trăm chiếc khấu, phần chăm thuế VAT.
Khi chọn Mã Sản Phẩm thì tên sản phẩm, Đơn giá, Thuế VAT, Tiền sau chiếc khấu hệ thống sẽ tự tính.
nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin về các nhóm sản phẩm thì tổng số tiền sẽ sum lại tất cả bên dưới.
Bước 3: Sau khi nhập thông tin trên hợp đồng thì chọn
để lưu lại thông tin của hợp đồng hoặc chọn hủy bỏ