Comment on page

Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm / dịch vụ

1. Hướng Dẫn Tạo Nhóm Sản Phẩm/Dịch Vụ

Bước 1: Chọn SẢN PHẨM & DỊCH VỤ rồi tiếp tục chọn Danh mục nhóm sản phẩm
Bước 2: Sau khi chọn Danh mục nhóm sản phẩm bạn bắt đầu chọn Tạo danh mục nhóm sản phẩm.
Bước 3: Sau khi chọn bạn cần nhập thông tin cho nhóm sản phẩm
Tên: Nhập tên nhóm sản phẩm.
Chỉ định cho: mặc định là user mà người đăng nhập tạo danh mục sản phẩm.
Là Danh mục cha: Tùy vào cách quản lý danh mục sản phẩm của danh nghiệp, khi tick vào ô là danh mục cha đồng nghĩa với việc nhóm sản phẩm đang nhập là cấp lớn nhất trong danh mục sản phẩm, lúc này Parent category sẽ bị vô hiệu đồng nghĩa sẽ không thể chọn nhóm danh mục sản phẩm cấp lớn hơn.
Bước 4: Chọn
để lưu lại nhóm sản phẩm, nếu muốn hủy bỏ nhóm sản phẩm có thể chọn