Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm / dịch vụ

1. Hướng Dẫn Tạo Nhóm Sản Phẩm/Dịch Vụ

Bước 1: Chọn SẢN PHẨM & DỊCH VỤ rồi tiếp tục chọn Danh mục nhóm sản phẩm

Bước 2: Sau khi chọn Danh mục nhóm sản phẩm bạn bắt đầu chọn Tạo danh mục nhóm sản phẩm.

Bước 3: Sau khi chọn bạn cần nhập thông tin cho nhóm sản phẩm

Last updated