Tạo đơn hàng

Bước 1: Vào bán hàng chọn đơn hàng

Bước 2: Sau khi chọn đơn hàng tiếp tục chọn tạo đơn hàng.

Bước 3: Điền thông tin trên hóa đơn bao gồm 3 phần.

  • Xem toàn bộ

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

  • Hóa đơn cho: Thông tin khách hàng nhận hóa đơn

  • Các Hạng Mục Sản Phẩm Đơn Hàng

nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.

Last updated