HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP TRÊN CRM

Ngoài công việc ở công ty, nhân viên vẫn còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cần phải giải quyết. Vì thế, chế độ nghỉ phép là một trong những việc duy trì hiệu suất làm việc và sự hài lòng của nhân viên. Với tính năng quản lý nghỉ phép trên phần mềm CRM, tổ chức sẽ tránh được những vấn đề không cần thiết trong công việc cho nhân viên cũng như doanh nghiệp.

Việc ghi nhận chi tiết các vụ việc tăng ca/ nghỉ phép sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, quản lý lịch làm việc của nhân viên. Tránh sai sót, tranh chấp khi tính lương.

  • Phần quản lý nghỉ phép trên crmonline gồm các mục như tên nhân viên cần nghỉ phép, lý do nghỉ, ngày nghỉ, thời gian nghỉ là bao lâu (Hệ số nghỉ / tăng ca)

  • Bên cạnh đó, các chức năng sau cũng giúp việc quản lý nghỉ phép dễ dàng hơn: sửa, chọn lọc, lọc thông tin, chọn cột, sắp xếp dữ liệu tăng / giảm theo từng cột. Và quan trọng là lọc cột Lý do để tìm kiếm trọn vẹn các nhân viên đã xin nghỉ phép.

Last updated