HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM, THỐNG KÊ KHÁCH HÀNG

Tìm kiếm hay lọc là một khía cạnh quan trọng trong CRM vì điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định những gì bạn muốn xem. Nhiều CRM sẽ có tập dữ liệu lớn, vì vậy điều quan trọng đối với bạn là bạn phải có cách để tinh chỉnh tìm kiếm của mình.

Bộ lọc (Filter)

Chức năng tìm kiếm theo bộ lộc đều có sẵn trên tất cả các module trong CRM.
Tất cả các tiêu chí lọc sẽ được liên kết với nhau theo điều kiện "VÀ".
Có 2 cách để tìm kiếm là lọc nhanh và bộ lọc nâng cao.

Lọc nhanh

Lọc nhanh là tìm kiếm dữ liệu 1 số trường thông tin cơ bản. Lọc nhanh cho phép bạn tìm kiếm theo các trường có trong module bạn đang tìm kiếm.
Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập thêm dấu % trước từ bạn muốn tìm kiếm, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tìm kiếm theo trường bạn đã nhập và tìm kí tự từ trái qua phải nếu trùng với từ đã nhập sẽ được hiển thị sau khi nhấn "TÌM KIẾM".
Sau khi nhấn "TÌM KIẾM" hệ thống sẽ hiển thị tất cả các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Bộ lọc nâng cao

Tìm kiếm nâng cao có thể có nhiều trường và tiêu chí cụ thể. Ở bộ lộc nâng cao bạn có thể lưu các tiêu chí tìm kiếm nâng cao của mình để dễ dàng tìm kiếm trong những lần tiếp theo.
Ở bộ lộc nâng cao bạn có thể tìm kiếm theo dữ liệu Text, dữ liệu Chọn và tìm kiếm theo Ngày.

Tìm kiếm theo dữ liệu TEXT

Tìm kiếm theo dữ liệu test là lọc theo từ khóa có liên quan mà bạn nhập vào trường muốn tìm kiếm, tương tự như "Lọc nhanh".

Tìm kiếm theo dữ liệu CHỌN (dropdown)

Dữ liệu chọn là danh sách thả xuống cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều lựa chọn trong danh sách có sẵn. Chọn nhiều bằng cách nhấn giữ nút Ctrl và chọn.

Tìm kiếm theo NGÀY

Bạn có thể lọc khách hàng theo ngày như ngày tạo, ngày chỉnh sửa,..theo những tiêu chí ngày có sẵn trên hệ thống có liên quan đến module bạn đang tìm kiếm.

Sắp xếp

Có thể sắp sếp dữ liệu tìm kiếm theo cột được chọn và theo hướng giảm dần hoặc tăng dần tùy vào như cầu của người sử dụng.

Lưu bộ lọc nâng cao

Sau đã nhập đầy đủ các tiêu chí cần tìm kiếm, bạn kéo đến gần cuối của bộ lọc nang cao, tạo mục "Lưu các bộ lộc như là" bạn điền tên của bộ lọc muốn lưu vào ô textbox bên cạnh.
Trong trường hợp bạn muốn bộ lọc này đều được hiển thị cho tất cả các người dùng khác thì check vào ô "Allow all".
Sau đó nhấn
bộ lọc sẽ được lưu lại.

Tìm kiếm theo bộ lọc đã lưu

Để sử dụng bộ lọc đã được lưu, bạn nhấn vào "Bộ lọc của tôi" hệ thống sẽ mở một trình đơn thả xuống bao gồm danh sách tất cả các bộ lọc đã được lưu trước đó. Sau đó bạn chọn vào bộ lọc muốn sử dụng.

Cập nhật lại tiêu chí cho bộ lọc

Đầu tiên, chọn bộ lọc muốn cập nhật trong "Bộ lọc của tôi". Sau đó nhấn vào
.
Bạn nhập các tiêu chí tìm kiếm muốn thêm hoặc thay đổi. Sau đó kéo đến gần cuối bộ lọc sau đó chọn
.

Xóa điều kiện tìm kiếm

Hệ thống có tính năng sẽ lưu lại tiêu chí tìm kiếm cuối cùng vì vậy cần phải xóa tìm kiếm để trở về mặc định. Để xóa tiêu chí tìm kiếm bạn nhấn vào dấu "x" tại nút
.

Ẩn/hiện cột dữ liệu

Sử dụng chức năng "Chọn cột" khi bạn muốn hiển thị một trường dữ liệu khác không có trong các trường mặc định hệ thống. Nhấn vào biểu tượng
để thay đổi cột hiển thị.
Hệ thống sẽ hiển thị một bảng gồm các trường đã được hiển thị (màu xanh) và những trường đang được ẩn (màu đỏ). Để hiển thị thêm cột mới bạn nhấn giữ vào cột muốn hiển thị và kéo qua phần hiển thị (màu xanh) hoặc ngược lại khi muốn ẩn đi cột đang hiển thị.
Sau khi di chuyển các cột theo mong muốn bạn nhấu vào nút "LƯU THAY ĐỔI" để lưu lại hoặc nhất "ĐÓNG" để hủy bỏ các thao tác trước đó.
Sau khi thay đổi các cột và muốn trở về mặc định bạn chọn vào
kéo đến cuối bảng bộ lọc nhấn
sâu đó nhấn
.
Hệ thống có tính năng sẽ lưu lại tiêu chí tìm kiếm cuối cùng vì vậy cần phải xóa tìm kiếm để trở về mặc định.