HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM, THỐNG KÊ KHÁCH HÀNG

Bộ lọc (Filter)

Chức năng tìm kiếm theo bộ lộc đều có sẵn trên tất cả các module trong CRM.

Tất cả các tiêu chí lọc sẽ được liên kết với nhau theo điều kiện "VÀ".

Có 2 cách để tìm kiếm là lọc nhanh và bộ lọc nâng cao.

Lọc nhanh

Sau khi nhấn "TÌM KIẾM" hệ thống sẽ hiển thị tất cả các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Bộ lọc nâng cao

Ở bộ lộc nâng cao bạn có thể tìm kiếm theo dữ liệu Text, dữ liệu Chọn và tìm kiếm theo Ngày.

Tìm kiếm theo dữ liệu TEXT

Tìm kiếm theo dữ liệu CHỌN (dropdown)

Tìm kiếm theo NGÀY

Sắp xếp

Lưu bộ lọc nâng cao

Trong trường hợp bạn muốn bộ lọc này đều được hiển thị cho tất cả các người dùng khác thì check vào ô "Allow all".

Tìm kiếm theo bộ lọc đã lưu

Cập nhật lại tiêu chí cho bộ lọc

Xóa điều kiện tìm kiếm

Ẩn/hiện cột dữ liệu

Sau khi di chuyển các cột theo mong muốn bạn nhấu vào nút "LƯU THAY ĐỔI" để lưu lại hoặc nhất "ĐÓNG" để hủy bỏ các thao tác trước đó.

Hệ thống có tính năng sẽ lưu lại tiêu chí tìm kiếm cuối cùng vì vậy cần phải xóa tìm kiếm để trở về mặc định.

Last updated