Tạo vụ việc/ phản hồi khách hàng

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn tickets

Bước 2: Tiếp tục chọn tạo ticket

Bước 3: Nhập các thông tin cho ticket

Last updated